w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków na lata 2011-2025.

Pobierz plik:pdf0870016053.pdf