w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 67/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr 18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2011 r.

Pobierz plik:pdf084112502Z.pdf