w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr X/116/11 z 2 września 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Pobierz plik:pdf0811119011.pdf