w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XV/157/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Modrzewiowej.

Pobierz plik:pdf0801108063.pdf