w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr IX/56/11 z 23 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego \"Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu\".

Pobierz plik:pdf0781104043.pdf