w sprawie uchylenia uchwały nr 68/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 lipca 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 5/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Pobierz plik:pdf077112502Z.pdf