w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 62/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 lipca 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr XII/105/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.

Pobierz plik:pdf0761111000.pdf