w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 64/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr X/63/11 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie budżetu gminy
na rok 2011.

Pobierz plik:pdf0751109022.pdf