w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Górze z 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępnienia przewoźnikom kolejowym linii kolejowej nr 372 Bojanowo - Góra Śląska.

Pobierz plik:pdf0741104013.pdf