w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0731122033.pdf