w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 140/2011 Burmistrza Góry z 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pobierz plik:pdf0721104013.pdf