w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 26/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Długołęka nieprawidłowości w uchwale budżetowej na 2011 rok Nr III/29/11 z dnia 2 lutego 2011 roku.

Pobierz plik:pdf0711123022.pdf