w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IX/30/2011 Rady Gminy Udanin z 29 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego \"Rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie poprzez remont dachu\".

Pobierz plik:pdf0701118052.pdf