w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kłodzko Nr 115/VI/2011 z 8 lipca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Starym Wielisławiu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „postawienie trwałego ogrodzenia cmentarza z elementów siatki ocynkowanej i dwóch bram wjazdowych przy Kościele Parafialnym w Starym Wielisławiu”.

Pobierz plik:pdf0691108072.pdf