w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 5/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Pobierz plik:pdf068112502Z.pdf