w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr VIII/36/2011 Rady Gminy Malczyce z 24 maja 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pobierz plik:pdf0651118022.pdf