w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/104/2011 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011–2030.

Pobierz plik:pdf0631111000.pdf