w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/163/11 z 19 maja 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, znajdującym się na terenie wystawy WUWA we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0601164000.pdf