w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr IX/165/11 z 19 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pobierz plik:pdf0591164000.pdf