w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 46/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Podgórzyn nieprawidłowości w uchwale Nr VII/27/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie
na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0581106082.pdf