w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr 46/VIII/2011 z 20 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pobierz plik:pdf0571108092.pdf