w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Miękinia Nr VI/51/11 z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie poręczenia spłaty krótkoterminowej pożyczki zaciągniętej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Miękini.

Pobierz plik:pdf0561118032.pdf