w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Oławie Nr VII/53/2011 z 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Pobierz plik:pdf0551115000.pdf