w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Nowa Ruda nr 36/VIII/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Pobierz plik:pdf0541108041.pdf