w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr VII/47/11 z 27 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest i papę z terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Środa Śląska.

Pobierz plik:pdf0531118043.pdf