w sprawie odwołania od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr II/124/2011 z 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przemkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0521116053.pdf