w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 41/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale budżetowej na rok 2011 Gminy Cieszków nr V/18/2011 z 25 lutego 2011 roku.

Pobierz plik:pdf0511113012.pdf