w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 33/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Pobierz plik:pdf0481116053.pdf