w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 22/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wskazania Radzie Gminy Mysłakowice nieprawidłowości w uchwale budżetowej na 2011 rok Nr III/14/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Pobierz plik:pdf0451106072.pdf