w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Leśnej nr VI/36/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2008 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pobierz plik:pdf0441110033.pdf