w sprawie sprostowania omyłek w uchwale nr 25/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 2 marca 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr III/28/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka.

Pobierz plik:pdf0421123022.pdf