w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, pożyczki długoterminowej na finansowanie deficytu budżetu i częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Pobierz plik:pdf0341116053.pdf