w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej nr IV/17/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szczytna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0311108143.pdf