w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr IV/5/11 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a innymi gminami w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez te gminy na każde dziecko uczęszczające do szkół niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin, a będące mieszkańcem Gminy Jaworzyna Śląska.

Pobierz plik:pdf0291119043.pdf