w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Kłodzku nr 20/VI/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Pobierz plik:pdf0271108072.pdf