w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr III/28/11 Rady Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka.

Pobierz plik:pdf0251123022.pdf