w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Czarnym Borze Nr XLIV/215/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0171121042.pdf