w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Nr 125/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wskazania Radzie Miejskiej w Przemkowie nieprawidłowości w uchwale Nr L/325/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0121116053.pdf