w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Krośnice nr III/8/2010 z 17 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

Pobierz plik:pdf0091113022.pdf