w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Cieszków nr III/4/2010 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową.

Pobierz plik:pdf0081113012.pdf