w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Niechlów nr III/7/2010 z 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzenia.

Pobierz plik:pdf0071104032.pdf