w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego nr II/17/10 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pobierz plik:pdf0061117000.pdf