w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Zarządu Powiatu w Górze nr 46/10 z 21 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

Pobierz plik:pdf0051104000.pdf