w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Góry nr 244/2010 z 13 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy Góra na rok 2010.

Pobierz plik:pdf0041104013.pdf