w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Dobromierz do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 grudnia 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Pobierz plik:pdf0031119032.pdf