w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Pobierz plik:pdf0011122013.pdf