w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Górze nr LVI/396/10 z 9 listopada 2010 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Pobierz plik:pdf1241004013.pdf