w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr LVI/397/10 z 9listopada 2010 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 2011.

Pobierz plik:pdf1231004013.pdf