w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Górze nr LVI/400/10 z 9 listopada 2010 roku w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Góra prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pobierz plik:pdf1221004013.pdf