w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno nr XLVIII/270/10 z 10 listopada 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Pobierz plik:pdf1211004022.pdf